Kennis maken met de teamcoach?

Werk maken van teamwerk. 

Even voorstellen

Mijn naam is Margriet Slotman. Naast zelfstandig ondernemer ben ik teamcoach en trainer.
Samen met mijn man Jan Slotman ben ik eigenaar van ‘Het Drents kwartiertje’. Wij hebben een eigen locatie waar je terecht kunt voor diverse activiteiten, culinaire en creatieve workshops, vergaderingen etc..

Daarnaast heb ik Tijd voor Ontwikkeling opgezet. TVO biedt teambuilding, training en teamcoaching aan op gebied van samenwerken en communicatie. Deze diensten kunnen plaatsvinden bij Het Drents kwartiertje als ook op de eigen locatie.

Gedrag is iets wat mij altijd heeft geïnteresseerd. Met name teamdynamiek. Wanneer een bedrijf of team de juiste visie en doelstellingen heeft, de organisatie staat en het toch niet werkt….wat is er dan aan de hand?

Wat ik wil bereiken?

Ieder mens is uniek, de mix van persoonlijke voorkeuren, kwaliteiten, krachten en valkuilen verschilt van persoon tot persoon. Voor een team geldt hetzelfde; een groep mensen die binnen een organisatie aan een gezamenlijk doel werkt bestaat per definitie uit diverse persoonlijkheidstypes, elk met een eigen stijl. Het balanceren van deze diversiteit speelt een grote rol bij het creëren van effectieve teams. Teamontwikkeling is daarbij een belangrijk instrument.
Invloed op de groep begint bij het individu. Wanneer ieder teamlid inzicht heeft in zichzelf en zijn of haar verhouding tot anderen, dan zal dit de effectiviteit van het gehele team ten goede komen. Mijn logische conclusie: de basis van teamontwikkeling is persoonlijke ontwikkeling.

Kortom, tijd nemen om stil te staan, te ontdekken en ontwikkelen.

Mijn missie; Ontwikkelen van effectieve teams. Verhogen van persoonlijke effectiviteit, verbeteren van communicatie en versterken van relaties en samenwerking.

Al 10 jaar werk ik met veel enthousiasme met groepen

Hoe wordt er samengewerkt, op welke manier wordt er met elkaar gecommuniceerd? Waarom werkt het ene team wel en is het andere team niet in staat om te komen tot juiste resultaten?
Tijdens de teambuilding en trainingen zoomen we hierop in. Vanuit de theorie maken we een stap naar de dagelijkse praktijk. Door met elkaar in gesprek te gaan komt de cultuur van het team of van de organisatie boven tafel. Samen onderzoeken we wat werkt en wat verandert zou kunnen worden. Met behulp van opdrachten en activiteiten kun je bestaand gedrag helder krijgen maar ook oefenen met nieuw gedrag. Op deze wijze wordt een teambuilding en/of training praktisch en ook nog eens leuk.

Teamcoaching

Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze van het team en de interactie binnen het team. Om die aspecten te verbeteren kan teamcoaching een goede begeleidingsvorm zijn.
Teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams. Met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren.

Concreet kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan;

Communiceren;

 • Vertrouwen en openheid
 • Afstemmen
 • Congruent communiceren
 • Respectvol en actief luisteren
 • Inzicht in de betekenis van verbale/ non-verbale communicatie
 • Interpreteren: leren checken i.p.v. interpreteren
 • Feedback geven en ontvangen
 • Omgaan met conflicten en meningsverschillen
 • Werken aan steun, veiligheid en groepsgevoel
 • Versterking van de cohesie in de groep

Werken aan samenwerking;

 • Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk doel en/of beleid
 • Inzicht creëren in bestaande patronen en deze doorbreken
 • Verbeteren van de onderlinge samenwerking en verhoudingen
 • Planmatig en resultaatgericht werken
 • Inclusieve besluitvorming met de Lewis methode
 • Vergroten van de zelfsturing van het team

De mens is geroepen om vrij te zijn! -Apostel Paulus-

De mens is geroepen om vrij te zijn! -Apostel Paulus-

Ik werk met het SPARKLE stappenplan

 • Situatie in kaart
 • Patronen ontdekken
 • Aandacht verschuiven
 • Resultaatgericht team creëren
 • Kill your darlings
 • Let’s change
 • Evaluate and elevate

Trainen, teambuilden en coachen doe ik met behulp van de onderstaande methodes

Ik ben Capital coach, NLP, DISC en Deep Democracy trainer, begeleider van familie en organisatie opstellingen. Mijn opleidingen heb ik gevolgd bij Bureau Land,  DISC factor, Phoenix opleidingen, Human Dimensions en het Hellinger Instituut.

Als teamcoach ben ik aangesloten bij NOBCO, de Nederlandse orde van beroepscoaches. Wij hanteren de Internationale Ethische Code voor coaches en mentoren.

 

Typisch Margriet

 • Visionair, doelgericht en creatief.
 • Inspirerend en empatisch
 • Vanaf de zijlijn begeleiden van groepsprocessen
 • Inzicht creëren en leren (is leuk!)
 • Systemische blik
 • Focus op succesvolle teams waarbij elk teamlid er toe doet!
 • Meerzijdig onpartijdig

Margriet verzorgt trainingen bij Het Drents kwartiertje en op uw eigen locatie.

Margriet verzorgt trainingen bij Het Drents kwartiertje en op uw eigen locatie.

Tijd voor ontwikkeling

Alles wat aandacht krijgt groeit