Informatie NLP

NLP gaat op zoek naar de structuur van de subjectieve beleving

Wat is NLP?

Iedereen heeft bij de geboorte een eigen identiteit. Deze identiteit is natuurlijk niet volgroeid, maar ontwikkelt zich door wat we in ons leven doormaken en nog door zullen gaan maken. Elk mens doet al zijn ervaringen op via slechts vijf zintuigen: we kunnen alleen maar kijken, luisteren, voelen, proeven of ruiken. Soms is er de schijn van een zesde zintuig, soms ook ontbreken bij sommige mensen een of meerdere zintuigen of zijn deze onderontwikkeld. Zo kunnen we zien dat het opdoen en verwerken van ervaringen verloopt via drie kanalen:

Neurologisch

Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. Wat we meemaakten in ons leven was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen “IK”. De herinneringen aan de ervaringen hiervan, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in de huidige tijd. Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen. In dit gedrag ontmoeten we elkaar. We gaan met elkaar om en laten dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.

Linguïstisch

Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal. Houding, gebaren en gezichtsuitdrukking.

Programeren

Terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of veranderen.

Positief van uitgangspunt

NLP gaat er vanuit dat de mens in staat is om echt te genieten van het leven. Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP, als veranderings model, leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen. Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen. Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe je daar zelf verandering in kunt brengen.

NLP = Vinden van oplossingen

NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Het is daarom een totaal andere manier om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan. Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in zichzelf en anderen te ontdekken. NLP geeft duidelijk aan hoe je dat kunt doen, en NLP geeft precies aan wat je daarmee bereikt.

Het is dan ook meestal niet nodig om je hele levensverhaal opnieuw te moeten beleven om positieve veranderingen aan te kunnen brengen in het heden. Je kiest uit de NLP gereedschapskist díe hulpmiddelen die voor jou in de gegeven situatie het meest praktisch zijn.

Voor wie is NLP?

NLP is voor mensen die op één of andere manier (iets) willen veranderen of verbeteren. Veranderen kan wenselijk zijn op het persoonlijke en/of professionele vlak. Dit kan betrekking hebben op iets wat je vaak doet en voortaan wilt laten. Of iets wat je al heel lang wilt, maar waar je tot nu toe de kracht niet voor kunt vinden.

Mensen die kennis hebben van NLP ervaren een groter vermogen in het;

  • orde op zaken stellen.
  • gemakkelijk opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid.
  • doelgericht met anderen omgaan en werken, resultaten boeken in situaties waar gedrag en motivatie belangrijke factoren zijn.
  • inwinnen van nauwkeurige informatie door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen.
  • observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen in hoe iemand denkt en hoe die ander de boodschap verwerkt.
  • ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen.
  • aanwenden van deze inzichten en vaardigheden om duidelijk, rustig en daadkrachtig dingen voor elkaar te krijgen.
  • sneller en beter oplossen van innerlijke conflicten in zichzelf en van conflicten die tussen mensen spelen.
  • leven in plaats van overleven.

Het is maar wat je tegen jezelf zegt...je hersenen zijn net een maag.

Het is maar wat je tegen jezelf zegt...je hersenen zijn net een maag.