Waarom teambuilding?

Tijd voor ontwikkeling bij Het Drents kwartiertje

Synergie

Teambuilding betekent het samenvoegen van talenten in een team die elkaar aanvullen en versterken zodat er ‘synergie’ ontstaat. De uitdaging ligt in de vraag: ‘welke factoren bepalen het succes van mijn team?’ Teambuilding wordt ingezet als middel om de effectiviteit en de onderlinge binding van een (nieuw) team te versterken. Wij hanteren voor teambuilding geen standaard aanpak voor jullie vraag. Maatwerk is immers onze kernkwaliteit. Bij teambuilding gaan wij in het voortraject samen met u aan de slag; wat speelt er precies, waar liggen de knelpunten en wat is het gewenste eindresultaat. Hierna presenteren wij een voorstel. De ene keer is dat een kortlopende teambuilding en de andere keer een uitgebreider traject in de vorm van trainingen en/of teamcoaching.

Leerdoelen

Tijdens de teambuilding kunnen de volgende vragen en leerpunten aan de orde komen:

Communiceren;

 • Respectvol en actief leren luisteren
 • Inzicht in de betekenis van verbale/ non-verbale communicatie
 • Interpreteren: leren checken i.p.v. interpreteren
 • Feedback leren geven en ontvangen
 • Omgaan met conflicten en meningsverschillen
 • Werken aan vertrouwen, steun, veiligheid en groepsgevoel

Teamrollen;

 • Welke rol neemt iedereen aan in het team
 • Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van het team
 • Hoe gaan we respectvol met elkaar om
 • Versterking van de cohesie in de groep
 • Samenwerken

Werken aan;

 • De groep werkt minder solistisch en meer gecoördineerd samen
 • Er vindt overleg plaats
 • Er wordt planmatig gewerkt
 • Acties worden bespreekbaar gemaakt
 • De groep heeft een gezamenlijk doel voor ogen

Het resultaat

 • De onderlinge communicatie is verbeterd
 • De teamleden maken gebruik van ieders kwaliteiten en vaardigheden
 • Een sterker teamgevoel en meer samenhang
 • Uiteraard zijn vele items mogelijk die kunnen dienen als uitgangspunt voor een teambuilding.