Teambuilding bij Het Drents kwartiertje

Teambuilding activiteiten en workshops

Ben je op zoek naar een teambuilding? Bij het Drents kwartiertje kun je terecht voor diverse teambuildingen. Activiteiten waarin samenwerking en communicatie centraal staan, begeleid door onze teamcoach Margriet Slotman. Waar willen jullie aan werken als team? Wij maken graag een programma op maat, aangepast aan jullie specifieke wensen.

Onze teambuildingen worden begeleid door Margriet Slotman. Zij is een ervaren trainer en teamcoach en begeleidt de teambuildingen op een interactieve en creatieve wijze. Er wordt gewerkt met diverse methodieken zoals o.a. DISC, Deep Democracy - de Lewis methode, NLP, systemisch werk en organisatie opstellingen. Afhankelijk van jullie wensen en het doel van de teambuilding kunnen de verschillende methodes worden ingezet.

Teambuilding bij het Drents kwartiertje zijn én leerzaam én leuk

Van tevoren gaan we met elkaar in gesprek om het doel van de teambuilding vast te stellen. Vervolgens ontvangen jullie een plan van aanpak. De teambuildingen kunnen bestaan uit een deel kennisoverdracht – inzicht in communicatie en samenwerkingsstijlen, besluitvorming met Deep Democracy , een interactief deel met groepsopdrachten en een afsluitende activiteit.

Programma Teambuilding op maat (Aanvangstijden in overleg)
dag(deel) in overlegVan tevoren maken we samen een plan hoe het programma eruit komt te zien

Tijd voor Teambuilding

Kosten Teambuilding op maat Prijs incl. BTW

Teambuilding op maat

Prijs afhankelijk van samenstelling programma

Margriet Slotman Teamcoach en DISC, Deep Democracy en NLP Trainer

Ben je op zoek naar een invulling van een teamdag waarbij je wilt werken aan de onderlinge communicatie en samenwerking dan ben je bij mij aan het juiste adres. Voor mij is het elke keer weer een genot om met een team in te zoomen op deze thema’s. Vanuit een stukje theoretische basis gaan we aan de slag met praktische oefeningen en groepsopdrachten. Op deze wijze wordt de teambuilding leerzaam én leuk. Door een activiteit toe te voegen kun je onderzoeken hoe je op een zo optimaal mogelijke wijze communiceert en samenwerkt om het geheel tot een goed einde te laten komen. Natuurlijk ontvangen jullie na afloop feedback op de uitvoering hiervan.

Mocht het wenselijk zijn dan kan een teamdag een vervolg krijgen. Het is mogelijk om individueel en/of als team een coaching traject te volgen. Meer informatie hierover tref je aan op de site van Tijd voor ontwikkeling.

Mijn missie;
Ontwikkelen van effectieve teams, verhogen van persoonlijke effectiviteit, verbeteren van communicatie en versterken van relaties en samenwerking.

Als teamcoach ben ik aangesloten bij NOBCO, de Nederlandse orde van beroepscoaches. Wij hanteren de Internationale Ethische Code voor coaches en mentoren.

Samen in de spiegel kijken!

Samen in de spiegel kijken!

RIVM maatregelen en overige informatie

Benieuwd wat wij doen om er voor te zorgen dat de anderhalve meter uitjes veilig en verantwoord zijn? Lees hier verder…

Tijd nemen om stil te staan, te genieten, te ontdekken en te ontwikkelen.

Hoe wordt er samengewerkt, op welke manier wordt er met elkaar gecommuniceerd? Hoe worden er besluiten genomen? Waarom werkt het ene team wel en is het andere team niet in staat om te komen tot juiste resultaten?
Tijdens de teambuilding en trainingen zoomen we hierop in. Vanuit de theorie maken we een stap naar de dagelijkse praktijk. Door met elkaar in gesprek te gaan komt de cultuur van het team of van de organisatie boven tafel. Samen onderzoeken we wat werkt en wat verandert zou kunnen worden. Met behulp van opdrachten en activiteiten kun je bestaand gedrag helder krijgen maar ook oefenen met nieuw gedrag. Op deze wijze wordt een teambuilding of training praktisch en ook nog eens leuk.

Waar willen jullie aan werken?

 • vertrouwen en openheid;
 • congruent communiceren;
 • respectvol en actief luisteren;
 • inzicht in de betekenis van verbale, non-verbale en tonale communicatie;
 • leren checken i.p.v. interpreteren;
 • feedback geven en ontvangen;
 • inzicht in de onderstroom – groepsbewuste versus groepsonbewuste;
 • omgaan met diversiteit;
 • effectieve besluitvorming;
 • versterking van cohesie in de groep;
 • een gemeenschappelijk doel en/of beleid;
 • inzicht creëren in bestaande patronen en deze doorbreken;
 • verbeteren van de onderlinge samenwerking en verhoudingen;
 • planmatig en resultaatgericht werken;
 • vergroten van ‘het eigenaarschap’ van het team.

Werkwijze volgens het Sparkle stappenplan;

 • Situatie in kaart brengen;
 • Patronen ontdekken;
 • Aandacht verschuiven;
 • Resultaatgericht team creëren;
 • Kill your darlings
 • Let’s change
 • Evaluate and elevate

Tijdens de teambuildingen, trainingen en teamcoaching wordt gebruik gemaakt van de volgende methodes;

www.tijdvoorontwikkeling.nl 

Meer weten?
Voor vragen bel gerust of kom een keer op de koffie!

Bel 06 51 06 61 41 of Stuur een e-mail