Informatie over Enneagram

Het enneagram geeft inzicht in jezelf en in anderen. Het helpt te begrijpen en waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook wil het een handvat bieden om persoonlijk te ontwikkelen.

Het Enneagram

Het enneagram wordt afgebeeld door middel van een cirkel met daarin een negenpuntige ster. Elk punt van deze ster representeert een persoonlijkheidstype.Voor ieder mens zijn alle velden van het enneagram in meerdere of mindere mate herkenbaar in het eigen leven, maar één veld is telkens doorslaggevend. Dit dominante veld verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

Negen punten

De negen enneagram-typen worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan. Het type bepaalt in belangrijke mate de bril die wordt opgezet bij het bezien van problemen.

Werken met het enneagram biedt je de mogelijkheid om vanuit de basis, jezelf te ont-wikkelen.

Welke typen zijn er?

 • Type EEN is de Perfectionist: realistisch, consciëntieus, grondig en principieel
 • Type TWEE is de Helper: warm, betrokken, hulpvaardig en verzorgend
 • Type DRIE is de Presteerder: energiek, optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht
 • Type VIER is de Romanticus: gevoelig, warm en scherpzinnig
 • Type VIJF is de Waarnemer: introvert, leergierig, analytisch en inzichtelijk
 • Type ZES is de Loyalist: verantwoordelijk, betwijfelend, betrouwbaar en loyaal
 • Type ZEVEN is de Avonturier: energiek, levendig en optimistisch
 • Type ACHT is de Baas: direct, onafhankelijk, zelfverzekerd en beschermend
 • Type NEGEN is de Vredestichter: ontvankelijk, goedaardig en ondersteunend

Wat levert het enneagram op?

Het enneagram geeft je niet alleen inzicht in je gedrag, maar het richt zich vooral op je drijfveren, die je ertoe aanzetten een bepaalde levensstrategie te kiezen. Als je deze basismotivaties leert ontdekken en begrijpen, krijg je inzicht in je (vaak automatische en soms belemmerende) gedachten, gevoelens, emoties en gedrag. Dit inzicht vergroot je vrijheid om keuzes te maken die dichter liggen bij wie je werkelijk bent.

HET ENNEAGRAM GEEFT INZICHT IN:

 • Je persoonlijke drijfveren en motivaties
 • De manier waarop je de werkelijkheid waarneemt
  Het gedrag dat daaruit voortvloeit
 • Het verbeteren van vaardigheden, door uitbreiding van je gedragsmogelijkheden
 • Het bestuderen van je onderliggende overtuigingen en deze kunnen herkaderen
 • Het uitbreiden van je keuzevrijheid door uit je basispatronen te kunnen stappen